...

De vorsers zijn uitgegaan van de gegevens van 1.302 vrouwen met een HER2-negatieve borstkanker stadium I tot III die tussen 2007 en 2014 een adjuvante behandeling met FEC-D hadden gekregen, in het kankerregister van Alberta (Canada). De patiënten hadden minstens vier, maar niet meer dan zes cycli FEC-D gekregen. De gemiddelde totale dosis werd berekend voor de opeenvolgende kuren. In geval van een ontbrekende cyclus werd een waarde van 0 toegekend.16% van de patiënten had minder dan 85% van de totale aanbevolen dosering gekregen. De ziektevrije vijfjaarsoverleving en de totale vijfjaarsoverleving waren lager bij de patiënten die de laagste dosis hadden gekregen, dan bij de patiënten die hogere cumulatieve doses hadden gekregen: respectievelijk 79,2% versus 85,9% en 80,7% versus 88,8%.Bij opsplitsing van de groep die de laagste dosis had gekregen in twee groepen naargelang de dosering werd verlaagd tijdens cycli 1-3 of tijdens cycli 4-6, bleken de resultaten niet slechter te zijn als de dosering enkel tijdens de latere cycli werd verlaagd (de enige cycli met docetaxel).Veitch Z et al: Impact of Cumulative Chemotherapy Dose on Survival With Adjuvant FEC-D Chemotherapy for Breast Cancer. JNCCN-Journal of the National Comprehensive Cancer Network, Volume 17, Issue 8, August 2019. https://doi.org/10.6004/jnccn.2019.7286; https://jnccn.org/view/journals/jnccn/17/8/article-p957.xml