...

Wetenschappers van UAntwerpen, UZA, AZ Maria Middelares en AZ Nikolaas onderzochten in een recente studie het effect van een covid-19-besmetting bij kankerpatiënten en niet-kankerpatiënten. De studie toont aan dat het coronavirus het immuunsysteem verandert, mogelijk zelfs voor langere tijd. Kankerpatiënten die aan de studie deelnamen, lieten tot drie maanden na hun covid-19-besmetting verstoorde immuunwaarden optekenen. Sommige lichaamseiwitten die bij deze immuunrespons betrokken zijn, hebben een wetenschappelijk gekend stimulerend effect op de groei van tumoren. Onderzoekers zagen dit effect voornamelijk bij hematologische tumoren. Dat zijn kwaadaardige afwijkingen van het bloed en van de bloedvormende organen zoals het beenmerg, de milt en lymfeklieren.Extra aandacht voor bescherming en opvolging Kankerpatiënten doen er goed aan om zich regelmatig te laten opvolgen bij hun arts of specialist."Dit onderzoek suggereert niet dat een SARS-CoV-2-infectie kanker kan uitlokken, wel dat de groei van bestaande tumoren hierdoor versneld kan worden. Alleen een frequente opvolging van kankerpatiënten kan voorkomen dat de kanker snel verergert zonder dat er ingegrepen wordt. Daarom is het belangrijk dat kankerzorg niet wordt uitgesteld. Uiteraard blijven we het belang van beschermingsmaatregelen zoals vaccinatie, een mondmasker en afstand houden benadrukken bij onze kankerpatiënten", aldus prof. dr. Peter van Dam, studiecoördinator en coördinator van het Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen (MOCA).Aan de studie namen kankerpatiënten deel vóór vaccinatie tegen covid-19. Vervolgstudies gaan momenteel het effect van een covid-19-besmetting op de ontwikkeling van tumoren na bij kankerpatiënten na vaccinatie. Deze studie werd mogelijk gemaakt door Kom op tegen Kanker, GOA Grant UAntwerpen en EU-Orchestra.