...

Deze studie werd uitgevoerd bij 63.810 vrouwen die werden gerekruteerd tussen 1984 en 2010, en 41.622 mannen die werden gerekruteerd tussen 1986 en 2010. Tijdens de follow-up werd om de twee tot vier jaar informatie verzameld over de voeding. De gevallen van incident melanoom werden gemeld door de deelnemers zelf en werden histologisch bevestigd. Na een follow-up van 24 tot 26 jaar hebben de onderzoekers 1.840 gevallen van melanoom gedocumenteerd. Na correctie voor andere risicofactoren bedroeg de risicoverhouding voor ontwikkeling van een melanoom bij multivariate analyse 1,00 bij consumptie van citrusvruchten tweemaal per week (referentie), 1,10 (95% BI 0,94-1,30) bij consumptie van citrusvruchten twee- tot viermaal per week, 1,26 (95% BI 1,08-1,47) bij consumptie vijf- tot zesmaal per week, 1,27 (95% BI 1,09-1,49) bij consumptie 1- tot 1,5-maal per dag en 1,36 (95% BI 1,14-1,63) bij consumptie ? 1,6 keer per dag (p < 0,001). De correlatie met het risico op ontwikkeling van een melanoom was het sterkst met pompelmoes, ongeacht de levenswijze en andere voedingsfactoren. Bij multivariate analyse bedroeg de hazard ratio van ontwikkeling van een melanoom bij de proefpersonen die ? 3 keer per week pompelmoes aten 1,41 (95% BI 1,10-1,82; p < 0,001) in vergelijking met de proefpersonen die nooit pompelmoes aten. Citrusvruchten bevatten veel psoralenen en furocoumarines. Dat zijn natuurlijke chemische stoffen met potentieel fotokankerverwekkende eigenschappen. Zou dat de verklaring zijn?