...

Dit prospectieve onderzoek werd uitgevoerd bij 101.257 mensen van 18 jaar en ouder (gemiddelde leeftijd 42,2 jaar, SD 14,4 jaar, mediane duur van de follow-up van 5,1 jaar) van de Franse cohorte NutriNet-Santé (2009-2017). De deelnemers hebben minstens twee keer een gevalideerde onlinevragenlijst over de voeding en de dagelijkse consumptie van suikerhoudende dranken (waaronder 100% fruitsap) of dranken met zoetstoffen ingevuld.De consumptie van suikerhoudende dranken correleerde significant met het kankerrisico (n = 2.193, HR voor 100 ml/d 1,18, 95% betrouwbaarheidsinterval 1,10-1,27, p < 0,0001) en het risico op borstkanker (HR 1,22, 95% BI 1,07-1,39, p = 0,004). De consumptie van dranken met zoetstoffen daarentegen correleerde niet met het kankerrisico. Bij een aantal subanalyses correleerde de consumptie van 100% fruitsap significant met het totale kankerrisico (n = 2.193, HR 1,12, 95% BI 1,03-1,23, p = 0,007).Chazelas E et al: Sugary drink consumption and risk of cancer: results from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ 2019; 366:l2408; https://doi.org/10.1136/bmj.l2408; https://www.bmj.com/content/366/bmj.l2408