...

Deze studie werd uitgevoerd bij patiënten met minstens één massa in de adnexa bij wie na echografie werd geopteerd voor chirurgie of een conservatief beleid. De patiënten werden consecutief gerekruteerd in 36 centra in 14 landen. Na twee jaar werd een tussentijdse analyse uitgevoerd van de patiënten met een massa die er bij echografisch onderzoek goedaardig uitzag, en bij wie was geopteerd voor een conservatief beleid, d.w.z. een echografie en klinische controle om de 3 en de 6 maanden en vervolgens om de 12 maanden.Tussen januari 2012 en maart 2015 werden 8.519 patiënten in de studie opgenomen. Bij 3.144 patiënten (37%) werd geopteerd voor een conservatief beleid. Er waren geen follow-upgegevens voorhanden van 221 patiënten (7%) en bij 336 patiënten (11%) werd een heelkundige ingreep uitgevoerd. Er waren follow-upgegevens beschikbaar van 2.587 patiënten (82%). Van die patiënten werden er 668 (26%) al gevolgd op het ogenblik van inclusie in de studie en bij 1.919 patiënten (74%) werd de massa pas ontdekt net voor inclusie in de studie.De mediane follow-up bij de 1.919 patiënten bij wie een massa werd ontdekt bij de rekrutering, was 27 maanden. Na twee jaar was de massa bij 20,2% van de patiënten spontaan verdwenen. Bij 16,1% werd een heelkundige ingreep uitgevoerd (chirurgie wegens een vermoeden van kanker in 2,0% van de gevallen). Resultaten van de chirurgie: invasieve kanker bij 0,4%, beperkte tumor bij 0,3%, een torsie bij 0,4%, ruptuur van een cyste bij 0,2%, lichte complicaties als gevolg van de massa bij 2,7% en geen enkele complicatie als gevolg van de massa bij 12,1%. Van de patiënten is 1,2% overleden.Froyman W et al. Risk of complications in patients with conservatively managed ovarian tumours (IOTA5): a 2-year interim analysis of a multicentre, prospective, cohort study. The Lancet Oncology. Gepubliceerd op 5 februari 2019. DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30837-4 https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30837-4/fulltext