...

De studie werd uitgevoerd bij 4.262 broederkoppels met prostaatkanker. Een laagrisicokanker werd als volgt gedefinieerd: gleasonscore ≤ 6, een klinisch stadium T1-2, Nx/N0, Mx/M0 en een PSA ≤ 10 ng/ml. Alle andere kankers werden als 'niet-laagrisico'-prostaatkanker geregistreerd. De auteurs hebben relevante gegevens verkregen van 3.556 broers van dezelfde ouders, 38 halfbroers van dezelfde vader, 45 halfbroers van dezelfde moeder, 57 eeneiige tweelingen en 34 twee-eiige tweelingen.Als de indexbroer een 'niet-laagrisico'-prostaatkanker had, vertoonde de tweede broer van 1.419 broederkoppels van dezelfde ouders (62%), 27 eeneiige tweelingen (64%), 8 twee-eiige tweelingen (57%), 16 koppels halfbroers van dezelfde vader (70%) en 20 koppels halfbroers van dezelfde moeder (59%) eveneens een 'niet-laagrisico'-prostaatkanker. Bij analyse volgens de leeftijd en het jaar waarin de diagnose werd gesteld, bedroeg de odds ratio van 'niet-laagrisico'-prostaatkanker 3,82 (95% betrouwbaarheidsinterval = 0,99-16,72) bij eeneiige tweelingen, 1,38 (95% BI = 0,27-7,29 ) bij twee-eiige tweelingen, 1,21 (95% BI = 1,04-1,39) bij broers van dezelfde ouders, 2,47 (95% BI = 0,58-11,26) bij halfbroers met dezelfde vader en 0,68 (95% BI = 0,13-3,24) bij halfbroers van dezelfde moeder. De mediane tijd tussen het stellen van de diagnose van prostaatkanker bij de twee broers was korter bij eeneiige tweelingen (1,1 jaar) dan bij broers van dezelfde ouders (3,2 jaar, p < 0,001), twee-eiige tweelingen (2,8 jaar, p < 0,014), halfbroers met dezelfde vader (4,1 jaar, p < 0,001) en halfbroers met dezelfde moeder (3,0 jaar, p < 0,003).De auteurs concluderen dat genetische factoren meespelen bij 'niet-laagrisico'-prostaatkanker. De concordantie is het grootst bij eeneiige tweelingen.Jansson F et al. Concordance of Non-Low-Risk Disease Among Pairs of Brothers With Prostate Cancer DOI: 10.1200/JCO.2017.76.6907 Journal of Clinical Oncology - Online gepubliceerd voor de papieren versie op 13 april 2018. http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2017.76.6907?journalCode=jco