...

Een complete pathologische respons werd gedefinieerd als afwezigheid van kanker in het borstweefsel en de lymfeklieren die werden verwijderd tijdens chirurgie na chemotherapie. De auteurs hebben via PubMed alle relevante klinische studies van 1999 tot 2016 opgespoord. Ze hebben 3.209 samenvattingen teruggevonden en doorgenomen. 52 studies bij in het totaal 27.895 patiënten voldeden aan de inclusiecriteria. In die studies werden allerhande behandelingen gebruikt. Het risico op recidief was 69% lager bij de patiënten met borstkanker met een complete pathologische respons dan bij de patiënten zonder complete pathologische respons. Het verschil was het grootst bij de patiënten met een drievoudig negatieve borstkanker of een HER2-positieve borstkanker: bij die patiënten was het risico op recidief in geval van een complete pathologische respons respectievelijk 82% en 68% lager. Ook bij de patiënten met een hormoonreceptorpositieve borstkanker was het risico op recidief lager in geval van een complete pathologische respons, maar het verschil was niet statistisch significant. Het overlijdensrisico was ook 78% lager bij de patiënten met een complete pathologische respons dan bij de patiënten zonder complete pathologische respons. De correlatie tussen een complete pathologische respons en het risico op recidief was vergelijkbaar bij de patiënten die een adjuvante chemotherapie hadden gekregen (66% lager risico in geval van een complete pathologische respons), en de patiënten die geen adjuvante chemotherapie hadden gekregen (64% lager risico).Spring LM et al. Pathological complete response after neoadjuvant chemotherapy and impact on breast cancer recurrence and mortality, stratified by breast cancer subtypes and adjuvant chemotherapy usage: Individual patient-level meta-analyses of over 27,000 patients. SABCS 2018. Abstract GS2-03. https://www.abstracts2view.com/sabcs18/view.php?nu=SABCS18L_1698&terms=