...

Het virtuele EHA-congres startte op 11 juni en loopt nog tot 21 juni. Dr. Christina Peters (St. Anna Children's Hospital in Wenen) presenteerde er de resultaten van de FORUM-studie over het eventuele weglaten van total body irradiation tijdens de conditioneringsfase voor allogene hematopoëtische stamceltransplantatie.De behandeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL) is een succesverhaal. Meer dan 90% van de ALL-patiënten die jonger zijn dan 18 jaar kunnen gered worden met de huidige chemotherapie. De overige 10% hebben resistente of terugkerende leukemie en hebben een alternatief behandelregime nodig. Een van de meest krachtige opties is allogene hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT). Van de pediatrische ALL-patiënten die allogene HSCT krijgen, geneest 50-80%, hervalt 20% en overlijdt 10% aan de complicaties. De gouden standaard voor het conditioneren van een patiënt met leukemie met hoog risico voor allogene HSCT omvat total body irradiation (TBI) en hooggedoseerde chemotherapie. Deze aanpak is zeer doeltreffend om de leukemie in deze fase onder controle te krijgen, maar patiënten kunnen zeer negatieve gevolgen ervaren later in het leven: onvruchtbaarheid, groeivertraging, longproblemen, een secundaire kanker.Een grote expertengroep zette daarom wereldwijd een studie op om te onderzoeken of conditionering op basis van chemotherapie de TBI zou kunnen vervangen. Het gaat om de FORUM-studie (For Omitting Radiation Under Majority Age), maar die werd stopgezet omdat conditionering op basis van chemotherapie significant lagere resultaten had (lagere totale overleving) dan de combinatie van TBI en chemotherapie. De onderzoekers zullen nu een prospectieve monitoring opzetten om de voordelen en beperkingen van de verschillende conditioneringsmogelijkheden te bepalen. Virtual EHA congress, abstract #s102, TBI or chemotherapy based conditioning for children and adolescents with ALL: a prospective randomized multicenter-study 'FORUM' on behalf of the AIEOP-BFM-ALL-SG, IBFM-SG, INTREALL-SG en EBMT-PD-WP