...

Een eerstelijnstherapie met palbociclib plus letrozol verhoogt de progressievrije overleving bij patiënten met een gemetastaseerde, oestrogeenreceptorpositieve, HER2-negatieve borstkanker met ongeveer 50%. Dat is de eindconclusie van de PALOMA-1-studie, een gerandomiseerde fase II-studie die werd gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de American Association for Cancer Research (AACR). De progressievrije overleving bedroeg 20,2 maanden met palbociclib plus letrozol en 10,2 maanden met letrozol alleen (p=0,0004). Ook de totale overleving was beter met palbociclib plus letrozol, maar was (nog?) niet statistisch significant op het ogenblik van de analyse. De toxiciteit van palbociclib in combinatie met letrozol was aanvaardbaar. Bijwerkingen die vaker optraden met de combinatie waren neutropenie (graad 3: 48%, graad 4: 6%), leukopenie (graad 3: 19%), vermoeidheid en anemie.Finn RS. et al: Final results of a randomized Phase II study of PD 0332991, a cyclin-dependent kinase (CDK)-4/6 inhibitor, in combination with letrozole vs letrozole alone for first-line treatment of ER+/HER2- advanced breast cancer (PALOMA-1; TRIO-18). AACR Annual Meeting. Abstract CT101. Gepresenteerd op 6 april 2014.