...

De auteurs stellen vast dat de resultaten verschillen naargelang van de streek, sociaal-demografische factoren en vooral de oncoloog tot wie de patiënt zich wendt. (referentie: Quek RGW et al. Cancer. 2013;119:3619)