...

Deze Belgische studie werd uitgevoerd bij 25 patiënten met een gevorderd melanoom die al een MEK-remmer en een BRAF-remmer hadden gekregen en bij wie het melanoom was verergerd tijdens behandeling met de BRAF-remmer. De patiënten werden gerekruteerd tussen april 2014 en februari 2016 en werden behandeld met dabrafenib in een dosering van 150 mg tweemaal per dag per os plus trametinib 2 mg 1x/d per os. De patiënten moesten de behandeling met de BRAF-remmer al minstens 12 weken hebben stopgezet. Alle patiënten hadden een behandeling met een checkpointremmer gekregen na de eerste behandeling met de BRAF-remmer (met of zonder MEK-remmer). Het primaire eindpunt was het totale responspercentage zoals geëvalueerd door de onderzoeker.Bij acht patiënten werd een partiële respons waargenomen (32%, 95% BI = 15%-54%). Zes van die acht patiënten hadden tumorprogressie vertoond tijdens een eerdere behandeling met dabrafenib plus trametinib en twee tijdens een behandeling met alleen een BRAF-remmer. Bij tien andere patiënten kon de tumor worden gestabiliseerd (40%, 95% BI = 21%-61%).Geen onverwachte graad ≥ 4-bijwerkingen werden waargenomen. Graad 3-bijwerkingen waren een panniculitis bij één patiënt (4%) en pyrexie bij een tweede (4%).Schreuer M et al Combination of dabrafenib plus trametinib for BRAF and MEK inhibitor pretreated patients with advanced BRAFV600-mutant melanoma: an open-label, single arm, dual-centre, phase 2 clinical trial. Lancet Oncology. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 3 maart 2017. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30171-7 http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(17)30171-7/fulltext