...

De onderzoekers hebben de elektronische, medische dossiers doorgenomen van 3.408 mannen en vrouwen bij wie tussen 2006 en 2011 een colorectale kanker stadium I-III was gediagnosticeerd. De sterfte werd geëvalueerd volgens de BMI op het ogenblik van de diagnose en 15 maanden na de diagnose. De resultaten werden gecorrigeerd voor sociaal-economische en demografische factoren, de ernst van de ziekte, de BMI voor de diagnose, het rookgedrag en andere factoren.De sterfte was hoger bij de patiënten die een te laag gewicht (BMI < 18,5 kg/m²) hadden op het ogenblik van de diagnose of die zwaarlijvig waren (BMI ≥ 35 kg/m²), dan bij de patiënten met een laag of normaal gewicht (BMI 18,5-23 kg/m²). Bij de patiënten met overgewicht op het ogenblik van de diagnose (BMI 28-30 kg/m²) was de totale sterfte 48% lager en de sterfte aan colorectale kanker 55% lager dan bij de patiënten met een laag of normaal gewicht.Kroenke CH. et al. Analysis of Body Mass Index and Mortality in Patients With Colorectal Cancer Using Causal Diagrams. JAMA Oncol. Online gepubliceerd op 19 mei 2016. doi:10.1001/jamaoncol.2016.0732