...

Deze studie werd uitgevoerd in Noorwegen, een land waar niet wordt gescreend op colorectale kanker. Een coloscopie wordt meestal uitgevoerd in geval van symptomen en meestal wordt geen controlecolonoscopie voorzien tijdens de eerste tien jaar na een poliepectomie. Na een mediane follow-up van 7,7 jaar na een poliepectomie bij de eerste colonoscopie was de sterfte aan colorectale kanker 25% lager bij de patiënten met een laagrisicoadenoom dan in de algemene bevolking. Die studie leert dus dat resectie van een laagrisicoadenoom tijdens een eerste colonoscopie de sterfte aan colorectale kanker verlaagt. Dat strookt met de hypothese dat een controlecolonoscopie om de vijf jaar maar weinig bijbrengt in vergelijking met een minder intensieve strategie. Een colonoscopie kan immers complicaties veroorzaken die negatieve invloed hebben op de risico-batenverhouding van de follow-up van die patiënten. Bij patiënten met een hoogrisicoadenoom is de sterfte aan colorectale kanker ondanks de initiële poliepectomie echter hoger dan in de algemene bevolking.