...

De wetenschappers hebben nanopartikels ijzeroxide gebruikt die intraveneus kunnen worden geïnjecteerd. Op die partikels hebben ze stoffen aangebracht die herkend en doorgeknipt kunnen worden door een abnormaal enzym dat geactiveerd wordt in geval van colonkanker: metalloprotease 9. Door dat knippen worden peptiden vrijgegeven die uitgescheiden worden via de urine. En daar komt het papierstrookje op de proppen. Dat bevat namelijk antilichamen die specifiek zijn voor die peptiden, waardoor het verkleurt als die aanwezig zijn. Hetzelfde principe dus als bij een zwangerschapstest. Er werd een proef gedaan met deze test bij muizen met een menselijke vorm van colorectale kanker. In 90% van de gevallen verkleurde het strookje en dat minder dan 1 uur na injectie van de nanopartikels. Volgens Andrew Warren, die de studie deed, zouden er verschillende biomarkers kunnen worden ontwikkeld om zo voor elke tumor specifieke tests te kunnen aanbieden, en zelfs voor andere ziekten waarbij eveneens proteasen tot overexpressie worden gebracht. (referentie: PNAS, 25 februari 2014, doi:10.1073/pnas.1314651111)