...

Uitslag: de efficiëntie van de immunologische test bedroeg 74%. De nieuwe test was echter duidelijk efficiënter en detecteerde 92% van de colonkankers, wat zeer veel is voor een niet-invasieve test. Die nieuwe test blijkt ook minder fout-positieve uitkomsten te geven. Het ziet er dus naar uit dat er een nieuwe generatie tests op komst is die veel gevoeliger zijn bij de detectie van colorectale kanker in een stadium waar hij nog kan worden genezen. Bij analyse van het nationale kankerbewakingsregister heeft de American Cancer Society (2) aangetoond dat de incidentie van colonkanker de laatste tien jaar met 30% is gedaald bij 50-plussers. De auteurs schrijven die evolutie grotendeels toe aan het feit dat vaker een coloscopie wordt uitgevoerd. (referenties: (1) NEJM, 19 maart 2014, DOI: 10.1056/NEJMoa1311194 0, (2) A Cancer Journal for Clinicians, 17 maart 2014, DOI: 10.3322/caac.21220)