...

In de TNM-classificatie van colonkanker is het aantal positieve klieren belangrijk. Nederlandse auteurs hebben onderzocht of resectie van kleine klieren (< 3 mm) invloed heeft op de prognose. Ze hebben hun studie uitgevoerd bij 150 patiënten met colonkanker die werden geopereerd tussen 2005 en 2009. Bij 54 van de 150 patiënten werd lymfeklierinvasie vastgesteld: N1 (minder dan vier positieve klieren) bij 50 patiënten en N2 (≥ vier positieve klieren) bij vier patiënten. Per patiënt werden gemiddeld 15 lymfeklieren gepreleveerd. De lymfeklieren waren gemiddeld 3,9 mm groot (lymfeklieren > 1 cm waren vaker positief) en de gemiddelde follow-up bedroeg meer dan vier jaar. Geen enkele patiënt werd uit het oog verloren. In het totaal werden 2.043 lymfeklieren onderzocht, waarvan er 99 positief zijn gebleken. Geen enkele van de 95 weiknopen < 1 mm bevatte maligne cellen tegenover 2,4% van de lymfeklieren < 3 mm (8% van de 150 patiënten). De auteurs concluderen dan ook dat de kans op lymfeklierinvasie stijgt (sensitiviteit 74%) vanaf een diameter van 3,6 mm, hoewel die diameter geen formele cut-offwaarde is. Ze stellen ook vast dat de kans op invasie veel kleiner is bij klieren kleiner dan 3 mm en groter bij klieren groter dan 10 mm.