...

Na 'propensity score'-afstemming , werden twee vergelijkbare groepen van telkens 89 patiënten weerhouden. De mediane follow-uptijd was 60,2 maanden (IQR 36,3-87,3 maanden). Recidieven traden op in 31 gevallen (17,4%) en 42 patiënten (23,6%) overleden.De univariabele analyse toonde een ziektevrije vijfjaarsoverleving van 64,3% in de 'open chirurgie'-groep en 78,2% in de laparoscopiegroep [hazard ratio (HR) 0,63, 95%, confidence interval (CI) 0,33-1,19; P = 0,148]. Ook de algemene overleving na vijf jaar was beter voor de laparoscopiegroep (86,8%) in vergelijking met de open chirurgie (72,1%) (HR 0,43, 95% CI 0,20-0,94; P = 0,026).Een multivariabele analyse, aangepast voor geslacht, leeftijd op het ogenblik van heelkunde, voorgeschiedenis van abdominale ingrepen, ASA-score en UICC- (International Cancer Control) stadium toonde eveneens betere resultaten voor de laparoscopiegroep in vergelijking met de 'open chirurgie'-groep voor zowel wat betreft ziektevrije vijfjaarsoverleving (HR 0,43, 95% CI 0,23-0,78; P = 0,004) als algemene overleving na vijf jaar (HR 0,28, 95% CI 0,14-0,59; P < 0,001). Bovendien bevestigde deze multivariabele analyse betere resultaten zowel in termen van de duur van ziektevrije overleving (HR 0,60, 95% CI 0,39-0,94; P = 0,025) als van de duur van algemene overleving (HR 0,40, 95% CI 0,24-0,69; P < 0,001) voor de laparoscopiegroep in vergelijking met de 'open chirurgie'-groep.De kortetermijnvoordelen van laparoscopische resectie in vergelijking met open chirurgie bij coloncarcinoom werden reeds voldoende aangetoond en zijn makkelijk uit te leggen. De betere oncologische resultaten op lange termijn in de laparoscopiegroep zouden kunnen verklaard worden door een daling van de chirurgische stress ten gevolge van minder weefsel- en tumormanipulatie en een beter behoud van de vroege postoperatieve cellulaire immuunrespons door een daling van de postoperatieve verwikkelingen en bloedtransfusies.Ringressi M. N., Boni L., Freschi G. et al.: Comparing laparoscopic surgery with open surgery for long-term outcomes in patients with stage I to III colon cancer. Surgical Oncology 27 (2018) 115 - 122. Received 31 October 2017. Received in revised form 19 January 2018. Accepted 4 February 2018. https://doi.org/10.1016/j.suronc.2018.02.004