...

Tussen 1999 en 2001 werden 953 patiënten met een colonkanker stadium III geïncludeerd in deze studie. De patiënten die binnen de 56 dagen van de opname in de studie een volledige chirurgische resectie van de primaire tumor ondergaan hadden, die metastasen hadden ter hoogte van de regionale lymfeklieren zonder bewijs van metastasen op afstand, die een score tussen 0 en 2 hadden op de ECOG performance scale en die een goede medullaire, renale en hepatische functie hadden, kwamen in aanmerking voor deze studie. De studie heeft aangetoond dat patiënten die minstens vier koppen koffie per dag drinken een gecorrigeerde hazard ratio (HR) voor recidiverende colonkanker of voor mortaliteit van 0,58 hadden (IC van 95% = van 0,34 tot 0,99), in vergelijking met deze die geen koffie dronken (P=0,002). De patiënten die minstens vier koppen koffie met cafeïne per dag gebruikten, hadden een significant verminderd risico op kankerrecidief of op sterfte in vergelijking met de niet-gebruikers (HR=0,48; IC van 95% = 0,25 tot 0,91, P=0,002). Een verhoging van de cafeïneconsumptie heeft eveneens een significante daling van het kankerrecidief en van de mortaliteit gegeven (HR=0,66 tussen de uiterste quintielen; IC van 95% = 0,47 tot 0,93, Ptrend = 0,006).