...

Een update van de ENESTfreedom 96-week toonde dat bijna de helft van de 190 patiënten met een CML die in remissie waren zonder behandeling na een eerstelijnstherapie met nilotinib gedurende minstens drie jaar, na 96 weken nog altijd een majeure moleculaire respons zonder behandeling vertoonde.De update na 96 weken van de ENESTop-studie betreft 126 patiënten die na overschakeling van imatinib op nilotinib een aanhoudende majeure moleculaire respons hebben ontwikkeld. Na 96 weken was 53,2% van de patiënten nog altijd in remissie zonder behandeling (95% BI 44,1%-62,1%).Ross D. et al. EHA Jun 24, 2017. Abstract P601 https://learningcenter.ehaweb.org/eha/2017/22nd/181888/david.ross.durable.treatment-free.remission.28tfr29.following.frontline.html?f=m3Hugues T. et al. EHA Jun 23, 2017. Abstract P257 https://learningcenter.ehaweb.org/eha/2017/22nd/181544/timothy.hughes.durable.treatment-free.remission.28tfr29.after.stopping.html?f=m3