...

Klassieke kankers worden doorgaans gekenmerkt door een snelle woekering van tumorcellen. Een chronische lymfatische leukemie daarentegen wordt veeleer gekenmerkt door een geleidelijke ophoping van leukemische cellen waarvan de overleving sterk toeneemt. Dat komt vooral doordat die cellen ontsnappen aan de mechanismen van apoptose. ABT-199/GDC-0199 is een nieuw geneesmiddel dat gezamenlijk werd ontwikkeld door de firma's AbbVie en Genentech (Roche), per os wordt toegediend en de exclusieve binding van het structurele element BH3 aan de Bcl-2-eiwitten nabootst. Dit BH3-mimeticum herstelt op die manier de apoptose zodat de leukemische cellen kunnen worden vernietigd. Er lopen verschillende studies met ABT-199 in monotherapie of in combinatie met monoklonale antistoffen tegen CD20 of chemotherapieschema's. In de eerste studie met ABT-199 werd een duidelijke antitumorale activiteit aangetoond en bij sommige patiënten met een recidief van of een refractaire CLL of kleincellig lymfoom die een hoog risico liepen, werd zelfs een volledige remissie verkregen. Meer informatie in een volgend nummer van Belgian Oncology News.