...

Onderzoekers hebben bloedstalen onderzocht van 486 mannen met een gevorderde prostaatkanker. De bloedstalen werden afgenomen voor behandeling en daarna om de vier weken. De patiënten bij wie de hoeveelheid circulerende tumorcellen met 30% of meer daalde, overleefden significant langer dan de patiënten bij wie dat aantal stabiel bleef of nog steeg. Dit geldt zowel na vier weken (14,4 vs. 7,9 maanden) als na acht weken (15,4 vs. 7,9 maanden) en twaalf weken (16,1 vs. 9,7 maanden). Belangrijk is dat een daling van het aantal circulerende tumorcellen correleerde met een langere overleving, ongeacht de behandeling (abirateron, steroïden en chemotherapie).Als die resultaten zouden worden bevestigd, zou een daling van het aantal circulerende tumorcellen met 30% kunnen worden gebruikt als criterium om sneller een beslissing te nemen over de behandeling: ofwel een doeltreffende behandeling voortzetten ofwel een ondoeltreffende behandeling stopzetten en vervangen door een andere. Lorente D et al. Decline in Circulating Tumor Cell Count and Treatment Outcome in Advanced Prostate European Urology, online gepubliceerd op 23 juni 2016