...

Acute lymfatische leukemie met MLL-herschikking bij zuigelingen is een agressieve leukemie die echter zeer weinig mutaties blijkt te vertonen. Bijna de helft van de zuigelingen met een MLL-herschikte ALL vertoonde activerende mutaties van de PI3K-RAS-tyrosinekinaseweg, maar die mutaties werden vaak niet meer teruggevonden op het ogenblik van een relaps. De onderzoekers benadrukken dat er nood is aan geneesmiddelen die gericht zijn tegen de abnormale eiwitten die worden geproduceerd door het MLL-fusiegen, om de cellulaire machinerie die maligne cellen voortbrengt, stil te leggen.