...

Voor hun studie hebben de auteurs de medische dossiers doorgenomen van meer dan 100.000 patiënten. Er werd een duidelijke negatieve correlatie vastgesteld tussen de cholesterolconcentratie en het risico op colorectale kanker: hoe hoger de cholesterolconcentratie, des te lager was het risico voor de patiënten, ongeacht het gebruik van statines. Een onverklaarde daling van de cholesterolconcentratie een jaar voor de diagnose van kanker verhoogde het risico op colorectale kanker zowel bij de patiënten die statines innamen, als bij de patiënten die er geen innamen. De onderzoekers hebben ook vastgesteld dat er geen significant verschil in het risico op ontwikkeling van een colorectale kanker was tussen de patiënten die de behandeling met statines hadden verdergezet, en de patiënten die de behandeling hadden stopgezet. Een daling van de totale serumcholesterolconcentratie minstens één jaar voor de diagnose van kanker verhoogde het risico op colorectale kanker met factor 1,25 bij de patiënten die een statine innamen, en met factor 2,36 bij de patiënten die er geen innamen.Mamtni R et al. Disentangling the Association between Statins, Cholesterol, and Colorectal Cancer: A Nested Case-Control Study. Plos Medicine 2016; online gepubliceerd op 26 april 2016; doi.org/10.1371/journal.pmed.1002007