...

In de studie werden 731 mannen tussen november 1994 en januari 2002 gerandomiseerd naar een heelkundige ingreep (n = 364) of actieve bewaking (n = 367). De huidige update van de totale sterfte en de sterfte aan prostaatkanker betreft de follow-up tot in augustus 2014 (spreiding 12 tot 19,5 jaar). De gegevens over tumorprogressie en de behandeling dateren van januari 2010.Na een follow-up van 19,5 jaar (mediane follow-up 12,7 jaar) bedroeg de sterfte 61,3% na een radicale prostatectomie en 66,8% in de observatiegroep (HR = 0,84, p = 0,06). De sterfte aan prostaatkanker of de behandeling ervan bedroeg respectievelijk 7,4% en 11,4% (HR = 0,63, p = 0,06). De mediane totale overleving was respectievelijk 13,0 en 12,4 jaar.De kanker was verergerd bij respectievelijk 40,9% en 68,4% van de patiënten (HR = 0,39, 95% BI = 0,32-0,48). Bij respectievelijk 24,4% en 43,9% van de patiënten was de tumorprogressie asymptomatisch. Het percentage progressie naar een plaatselijke kanker was respectievelijk 34,1% en 61,9% (16,8% vs. 32,4% asymptomatisch). Het percentage progressie naar regionale uitbreiding was respectievelijk 9,1% en 14,2% (asymptomatisch respectievelijk 6,0% en 8,2%) en het percentage progressie naar een systemische ziekte was respectievelijk 10,2% en 14,7% (asymptomatisch respectievelijk 6,9% en 10,4%).Wilt TJ et al. Follow-up of Prostatectomy versus Observation for Early Prostate Cancer. N Engl J Med 2017; 377:132-142. DOI: 10.1056/NEJMoa1615869 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1615869