...

De studie werd uitgevoerd bij 182 premenopauzale vrouwen (gemiddelde leeftijd bij de diagnose = 43 jaar) bij wie een longkanker werd gediagnosticeerd tussen 1999 en 2016. De auteurs hebben informatie verzameld over de behandeling voor de longkanker en hebben jaarlijks berekend welk percentage van de vrouwen naar eigen zeggen gemenopauzeerd waren.Van de 85 vrouwen die chemotherapie hadden gekregen, heeft 64% verklaard dat ze binnen een jaar na de diagnose in de menopauze waren gegaan, tegenover slechts 15% van de 94 patiënten die geen systemische behandeling hadden gekregen tijdens het eerste jaar na de diagnose. Drie patiënten hadden enkel een gericht geneesmiddel gekregen. Twee van de drie zijn premenopauzaal gebleven tijdens de studie, die gemiddeld drie jaar na de diagnose werd beëindigd. Volgens die studie kan chemotherapie bij patiënten met longkanker een acute amenorroe veroorzaken met een vroege menopauze als gevolg.Cathcart-Rake EJ et al. Amenorrhea after lung cancer treatment. Menopause: August 27, 2018 - Online gepubliceerd voor de papieren versie. doi: 10.1097/GME.0000000000001199. https://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/publishahead/Amenorrhea_after_lung_cancer_treatment.97500.aspx