...

In deze studie verbeterde een adjuvante chemotherapie de totale overleving met 29% in vergelijking met chirurgie alleen, terwijl radio-chemotherapie de overleving niet significant verbeterde. Zowel chemotherapie als radio-chemotherapie verlaagde de incidentie van lokaal recidief significant met respectievelijk 41% en 49%. De frequentie van recidief op afstand was significant lager na chemotherapie (26%), maar niet na radio-chemotherapie.