...

De studie werd uitgevoerd bij 167 patiënten bij wie een behandeling met een checkpointremmer was hervat na verbetering van een immunologisch gemedieerde diarree en colitis (op de 550 patiënten met immunologisch gemedieerde diarree en colitis) tussen januari 2010 en november 2018.Bij 34% van de patiënten zijn de immunologisch gemedieerde diarree en colitis gerecidiveerd na hervatting van de checkpointremmer.Er is vaker een recidief van immunologisch gemedieerde diarree en colitis opgetreden na hervatting van een behandeling met een CTLA-4-antagonist dan na hervatting van een PD-1- of PD-L1-antagonist.Abou-Sbeih H et al: Resumption of Immune Checkpoint Inhibitor Therapy After Immune-Mediated Colitis. DOI: 10.1200/JCO.19.00320 Journal of Clinical Oncology. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 4 juni 2019. https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.19.00320