...

De mediane leeftijd was 31 jaar (IQR 27-45). De mediane follow-up was 34,3 maanden (IQR 23,7-55,6). In de evalueerbare populatie, welke bestond uit 44 [92%] van de 48 ingesloten patiënten (vier deelnemers van de cediranibgroep waren niet evalueerbaar omdat één de behandeling niet startte en drie geen CT-scanonderzoek ondergingen na 24 weken), bemerkten we een significant verschil in mediane procentuele verandering van de som van de diameters van de beoordeelde laesies na 24 weken: -8,3% (IQR -26,5 tot 5,9) in de cediranibgroep in vergelijking met +13,4% (1,1 tot 21,3) in de placebogroep (eenzijdig p = 0,0010). Na 24 weken vertoonden 11% (drie van de 28) een objectieve respons in de cediranibgroep, terwijl geen enkele patiënt een partiële respons vertoonde in de placebogroep. 14 (50%) van de 28 deelnemers in de cediranibgroep en zeven (44%) van de 16 in de placebogroep vertoonden een stabiele aandoening na 24 weken. Bijgevolg weerhoudt men een klinisch voordeel na 24 weken bij 61% (17 van de 28) voor cediranib en 44% (zeven van de 16) voor placebo (post-hocanalyse). De mediane duur van de partiële respons in de cediranibgroep bedroeg 16,0 maanden (IQR 15,7-26,0). De meest voorkomende nevenwerkingen gedurende het dubbelblinde gebruik van cediranib waren hypertensie (zes [19%] van de 31) en diarree (twee [6%]), en vermoeidheid (een [3%]), die allen werden aangepakt met een vermindering van de dosis. Men weerhield geen graad 4-nevenwerkingen of overlijdens ten gevolge van cediranib gedurende de dubbelblinde fase. Men noteerde 15 ernstige nevenwerkingen bij 12 patiënten: 12 van deze nevenwerkingen traden op gedurende de open label toediening van cediranib, en de meest voorkomende symptomen waren dehydratatie (n=2), braken (n=2), en proteïnurie (n=2). Een waarschijnlijk aan de behandeling gerelateerd overlijden (intracraniale bloeding) trad op 41 dagen na het starten van de open-label toediening van cediranib, bij een patiënt, die gedurende de dubbelblinde fase was toegewezen aan de placebogroep.Het bewezen effect van cediranib op het tumorvolume heeft tot gevolg dat we het als een te overwegen behandelingsoptie moeten beschouwen bij een aandoening met een zeer hoog metastatisch potentieel zoals alveolair wekedelensarcoom.Judson, I., Morden, J.P.,Kilburn, L. et al: Cediranib in patients with alveolar soft-part sarcoma (CASPS): a double-blind, placebo-controlled, randomised, phase 2 trial. Lancet Oncol 2019; 20: 1023-34. PublishedOnline May 31, 2019; http://dx.doi.org/10.1016/ S1470-2045(19)30215-3.