...

In deze open studie werden 478 patiënten in 118 centra in Noord-Amerika, Europa en Azië tussen september 2015 en augustus 2016 gerandomiseerd naar carfilzomib 70 mg/m² één keer per week (n = 240) of 27 mg/m² twee keer per week (cycli van 28 dagen). Het ging om patiënten die al minstens twee of drie behandelingen hadden gekregen, waaronder een proteasoomremmer en een immunomodulerend middel. Alle patiënten kregen tevens dexamethason in een dosering van 40 mg op dag 1, 8 en 15 van alle cycli en ook op dag 22 van de eerste negen cycli.De mediane progressievrije overleving was 12,0 maanden. De mediane progressievrije overleving was 11,2 maanden in de groep die carfilzomib één keer per week kreeg, en 7,6 maanden in de groep die carfilzomib twee keer per week kreeg (hazard ratio [HR] = 0,69, p = 0,0029). In alle onderzochte subgroepen was de progressievrije overleving beter bij toediening één keer per week behalve in de subgroep met een cytogenetisch standaardrisico (HR = 1,00).Het responspercentage was respectievelijk 62,9% en 40,8% (odds ratio = 2,49, p < 0,0001). Op het ogenblik van de analyse na een mediane follow-up van ongeveer 13 maanden kon de mediane totale overleving nog niet worden berekend. De totale overleving na 12 maanden was respectievelijk 76,6% en 71,9%.De veiligheid van de twee toedieningsschema's van carfilzomib was vergelijkbaar.Moreau P et al. Once weekly versus twice weekly carfilzomib dosing in patients with relapsed and refractory multiple myeloma (A.R.R.O.W.): interim analysis results of a randomised, phase 3 study. The Lancet Oncology 2018. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 1 juni 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30354-1 https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(18)30354-1/fulltext