...

Deze studie werd uitgevoerd bij 1.187 volwassenen (mediane leeftijd 31,2 jaar) die als kind een Hodgkinlymfoom hadden overleefd. De proefpersonen werden uitgenodigd om een vragenlijst te beantwoorden. De intensiteit van de lichaamsbeweging werd geëvalueerd op grond van het antwoord op de vraag: "Hoeveel dagen hebt u tijdens de afgelopen week lichaamsbeweging genomen of gesport gedurende minstens 20 minuten waarbij u begon te zweten of kortademig werd (bijvoorbeeld dansen, joggen, basketbal,...)?" Na een mediane follow-up van 11,9 jaar (spreiding 1,7-14,3 jaar) werden 135 cardiovasculaire accidenten geregistreerd, waarvan 21 sterfgevallen als gevolg van een cardiovasculair probleem. Het gemiddelde bij de proefpersonen die veel lichaamsbeweging namen, was 6,1 MET-uren per week (MET = metabole equivalenten). Van de proefpersonen zei 36% dat ze niet veel lichaamsbeweging namen. De cumulatieve incidentie van cardiovasculaire accidenten na tien jaar was 12,2% bij de proefpersonen die nul MET-uren per week rapporteerden en 5,2% bij de proefpersonen met minstens negen MET-uren per week.