...

Bij 1079 patiënten werd een autologe transplantatie uitgevoerd en bij 806 een allogene transplantatie. Na 10 jaar was de cumulatieve incidentie van AHT, diabetes, dyslipidemie en meerdere daarmee samenhangende factoren respectievelijk 37,7%; 18,1%; 46,7% en 31,4%. De prevalentie van die risicofactoren was significant hoger dan in de algemene populatie en was vooral hoog na allotransplantatie van stamcellen. J.N. (referentie: Armenian SH et al. Blood. 2012;120:4505)