...

Patiënten werden ad random behandeld met oraal capecitabine 1.250 mg/m2 tweemaal daags op dag 1-14 van een 21-dagencyclus en dit gedurende acht cycli (n = 223 patiënten), ofwel toegewezen aan de observatiegroep (n = 224).De mediane follow-up bedroeg 60 maanden (IQR 37-60). Bij het beëindigen van de studie waren 114 (51%) patiënten overleden in de capecitabinegroep en 131 (58%) patiënten in de observatiegroep. Van deze overlijdens waren er 241 (98%) te wijten aan de galwegenkanker (112 in de capecitabinegroep en 129 in de observatiegroep).In de analyse over de intentie tot behandeling bedroeg de mediane algemene overleving 51,1 maanden (95% CI 34,6-59,1) in de capecitabinegroep, vergeleken met 36,4 maanden (29,7-44,5) in de observatiegroep (adjusted hazard ratio [HR] 0,81, 95% CI 0,63-1,04; p = 0,097). In een protocolgespecifieerde sensitiviteitsanalyse, aangepast aan klieraantasting, graad en geslacht, was de algemene overleving HR nog steeds 0,71 (95% CI 0,55-0,92; p = 0,010). In de pregespecifieerde per-protocolanalyse (210 patiënten in de capecitabinegroep en 220 in de observatiegroep), bedroeg de mediane algemene overleving 53 maanden (95% CI 40 tot niet bereikt) in de capecitabinegroep en 36 maanden (30-44) in de observatiegroep (adjusted HR 0,75, 95% CI 0,58-0,97; p = 0,028). In de analyse over de intentie tot behandeling was de mediane recidiefvrije overleving 24,4 maanden (95% CI 18,6-35,9) in de capecitabinegroep en 17,5 maanden (12,0-23,8) in de observatiegroep (adjusted HR 0,75, 95% CI 0,58-0,98; p = 0,033). In de per-protocolanalyse, bedroeg de mediane recidiefvrije overleving 25,9 maanden (95% CI 19,8-46,3) in de capecitabinegroep en 17,4 maanden (12,0-23,7) in de observatiegroep (adjusted HR 0,70, 95% CI 0,54-0,92; p = 0,0093).Bijwerkingen werden enkel nagegaan in de capecitabinegroep en van de 213 patiënten, die minimum één cyclus kregen toegediend vertoonden er 94 (44%) ten minste één graad 3-neveneffect. Meest frequent waren hand- en voetsyndroom bij 43 (20%) patiënten, diarree bij 16 (8%) patiënten, en vermoeidheid bij 16 (8%) patiënten. Behandelingsgerelateerde overlijdens werden niet weerhouden.Primrose, J. N., Fox, R.P., Palmer, D.H. et al: Capecitabine compared with observation in resected biliary tract cancer (BILCAP): a randomised, controlled, multicentre, phase 3 study. Lancet Oncol May 2019; vol 20: 663-73. Published Online March 25, 2019. http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(18)30915-X.