...

De studie werd uitgevoerd bij vrouwen van 55-74 jaar. 880 vrouwen hebben een infiltrerend canalair carcinoom ontwikkeld en 1027 een invasief lobulair carcinoom. Die vrouwen werden vergeleken met een controlegroep van 856 vrouwen. De vrouwen die chronisch calciumantagonisten gebruikten, vertoonden vaker een infiltrerend canalair carcinoom (odds ratio [OR] = 2,4, 95% betrouwbaarheidsinterval = 1,2-4,9, p = 0,04 voor de tendens) en een invasief lobulair carcinoom (OR = 2,6, 95 % BI = 1,3-5,3, p = 0,01 voor de tendens) ongeacht de aan- of afwezigheid van oestrogeenreceptoren en ongeacht het type calciumantagonist (kortwerkende vs. langwerkende, dihydropyridines vs. non-dihydropyridines).