...

Er lopen vandaag enkele fase III- studies over de effecten van een therapeutisch vaccin bij patiënten die al borstkanker hebben. Voor de Amerikaanse professor, Brian Czerniecki, die geciteerd werd, is er vandaag en in de nabije toekomst geen sprake van studies bij gezonde vrijwilligers. Dit blijft op dit ogenblik speculatieve toekomstmuziek. Vandaag zijn er immers geen gegevens beschikbaar over de veiligheid bij gezonde vrijwilligers, welk type vaccin zou kunnen gebruikt worden, bij welke vrouwen enz.Deze absoluut noodzakelijke gegevens kunnen ten vroegste binnen vele jaren verwacht worden.