...

• Maligne Pleuraal Mesothelioom (MPM) is een zeer agressieve en zeldzame vorm van kanker die zich in het borstvlies tussen de ribben en de longen vormt. Europa kent het hoogste percentage mesothelioomgevallen wereldwijd (1) , wat deze terugbetaling van de combinatietherapie Opdivo + Yervoy als eerstelijnsbehandeling voor volwassen patiënten met inoperabel maligne pleuraal mesothelioom nog belangrijker maakt. Met deze nieuwe behandelopties hebben patiënten met mesothelioom voor het eerst in meer dan 15 jaar meer kans op overleving (1). • Ook patiënten met spierinvasief urotheelcarcinoom (MIUC, muscle invasive urothelial carcinoma) krijgen nieuwe hoop. Bij MIUC komt bij 50% van de patiënten de ziekte terug (2), dit zorgt ervoor dat de totale overleving beperkt is. Het voorkomen van progressie naar uitgezaaide ziekte is daarom essentieel. Als leider in immuuntherapie, blijft Bristol Myers Squibb dan ook het gebruik van immuuntherapie in vroegere stadia van kanker uitbreiden om zo herval te helpen voorkomen, percentages van uitgezaaide kankers te helpen verlagen, en hoop op genezing te bieden. Opdivo is als monotherapie geïndiceerd voor de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met MIUC met een tumorcel-PD-L1-expressie ≥ 1% en een hoog risico op terugkeer van de ziekte na radicale resectie (4). • Oesofageaal plaveiselcelcarcinoom (ESCC, Esophageal squamous cell carcinoma) is een agressieve ziekte, gekenmerkt door een gemiddelde overleving van minder dan een jaar (3) met standaard chemotherapie-opties. Bijkomend is er in de afgelopen decennia weinig of geen vooruitgang geboekt bij de behandeling van patiënten met ESCC. Opdivo is in combinatie met fluoropyrimidine- en platinabevattende chemotherapie geïndiceerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met inoperabel, gevorderd, terugkerend of gemetastaseerd oesofageaal plaveiselcelcarcinoom met een tumorcel-PD-L1-expressie ≥ 1% (4). Deze nieuwe behandeloptie die vanaf nu terugbetaald wordt, is dus een echte doorbraak voor patiënten. • Onderzoek in niercelcarcinoom (RCC) heeft sterke vooruitgang geboekt, met als resultaat dat patiënten met gevorderde nierkanker langer leven, waardoor het steeds belangrijker wordt te kijken hoe de behandeling hun dagelijks leven beïnvloedt. Eerder zorgden we er al voor dat we deze patiënten kunnen behandelen met de combinatietherapie Opdivo + Yervoy en met de terugbetaling van Opdivo in combinatie met cabozantinib voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom bij volwassenen, biedt Bristol Myers Squibb nu twee op immuuntherapie gebaseerde combinaties aan die aanzienlijke overlevingsvoordelen en behoud van de levenskwaliteit hebben aangetoond bij patiënten in de eerste lijn van gemetastaseerd niercelcarcinoom (RCC). Bristol Myers Squibb wil het leven van patiënten transformeren via wetenschap. Deze nieuwe behandelopties illustreren de dagelijkse inzet en de pioniersrol die BMS tien jaar geleden opnam in immuuntherapie. Referenties: (1) BMS press release 06012021. (2) Doki et al. N Engl J Med 2022;386:449-62 (3) Bajorin et al N Engl J Med 2021; 384:2102-2114 (4) Samenvatting van de productkenmerken - Opdivo