...

De vorsers hebben 1.355 vrouwen met een familiaire belasting van borstkanker in 12 centra in Nederland tussen januari 2011 en december 2017 gerandomiseerd naar een MRI en een klinisch onderzoek plus een tweejaarlijkse mammografie (MRI-groep, n = 675) of een jaarlijkse mammografie en een klinisch onderzoek van de borsten (mammografiegroep, n = 680). De vrouwen waren 30-55 jaar oud en liepen ≥ 20% kans om ooit borstkanker te krijgen gezien een familiaire aanleg, maar ze vertoonden geen mutaties van de genen BRCA1 , BRCA2 en TP53.Het gemiddelde aantal screenings per vrouw was 4,3. Er werden 40 borstkankers ontdekt in de MRI-groep en 15 in de mammografiegroep (p = 0,0017). In de MRI-groep werden 24 invasieve kankers gedetecteerd en in de mammografiegroep 8. In de MRI-groep waren ze kleiner (mediane diameter = 9 mm vs. 17 mm, p = 0,010) en er waren minder vaak lymfekliermetastasen (n = 4 [17%] vs. 5 [63%], p = 0,023).Saadadmand S et al. MRI versus mammography for breast cancer screening in women with familial risk (FaMRIsc): a multicentre, randomised, controlled trial. The Lancet Oncology Online gepubliceerd voor de papieren versie op 17 juni 2019; DOI:https://doi.org/10.1016/S1470-2045(19)30275-X; https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(19)30275-X/fulltext