...

Een groep van de Universiteit van Basel heeft onderzoek verricht naar de epitheel-mesenchymtransitiesignalisatieweg, die geactiveerd wordt bij heling en tijdens de embryonale ontwikkeling en epitheelcellen omzet in mesenchymcellen. Een mesenchymcel is een soort stamcel, die verder kan differentiëren tot een andere soort cel naargelang van de behoeften van het lichaam. Die signalisatieweg en het omgekeerde ervan, de mesenchym-epitheeltransitiesignalisatieweg, worden ook geactiveerd in kankercellen, waardoor die zich over het hele lichaam kunnen verspreiden en metastasen kunnen vormen.De wetenschappers hebben hun onderzoek gefocust op die kritieke "transdifferentiatiefase", tijdens dewelke de tumorcellen "kneedbaarder" zijn. Theoretisch moet het dan mogelijk worden om de evolutie ervan te beïnvloeden en verspreiding van de kanker te verhinderen.Ze hebben eerst humane borstkankercellen getransplanteerd in het borstklierweefsel van wijfjesmuizen (muizenmodel van gemetastaseerde kanker). Daarna werden de muizen behandeld met rosiglitazon, een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij type 2-diabetes, en trametinib, een geneesmiddel dat de groei en de verspreiding van kankercellen remt.De auteurs hebben vastgesteld dat die combinatietherapie zich specifiek richt tegen de kankercellen die een epitheel-mesenchymtransitie hebben ondergaan en plastischer zijn. Daarna hebben ze vastgesteld dat de kankercellen, die waren losgekomen van de primaire tumor, onder invloed van die combinatietherapie werden omgezet in vetcellen, dus zonder vorming van metastasen. Ook de groei van de primaire tumor werd door die behandeling stilgelegd.Zou dat procedé ook werken bij vrouwen met borstkanker of een andere kanker? (referentie: Cancer Cell, 14 januari 2019, DOI: 10.1016/j.ccell.2018.12.002)https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(18)30573-7#articleInformation