...

Alle vrouwen met oestrogeen- en/of progesteronreceptorpositieve tumoren kregen adjuvante endocriene therapie en 96,3% van de HER2-positieve patiënten werden behandeld met trastuzumab. Mastectomie werd uitgevoerd bij 75% en borstsparende chirurgie bij 25%.Deze patiënten werden, naargelang het tijdstip waarop gestart werd met de postoperatieve radiotherapie, ingedeeld in drie groepen: bij 43 patiënten was dit binnen de acht weken, bij 354 patiënten tussen de acht en 16 weken en bij 184 patiënten meer dan 16 weken na de operatie. Deze drie groepen zijn vergelijkbaar wat betreft tumorstadia en behandelingskarakteristieken.Bij een mediane follow-up van 32 maanden was het starten van de postoperatieve radiotherapie binnen de acht weken na de heelkundige interventie geassocieerd met een betere ziektevrije overleving in vergelijking met de '8 tot 16 weken'-groep (HR 0,33; 95% CI 0,13-0,81; p = 0,02) en de 'meer dan 16 weken'-groep (HR 0,38; 95% CI 0,15-0,96; p = 0,04). Er was geen significant verschil tussen de '8 tot 16 weken'-groep en de 'meer dan 16 weken'-groep (HR 1,16; 95% CI 0,83-1,61; p = 0,39).Bovendien werd eveneens een betere algemene overleving vastgesteld bij het starten van de postoperatieve radiotherapie binnen de acht weken in vergelijking met de '8 tot 16 weken'-groep (HR 0,22; 95% CI 0,05 -0,90; p . 0,036) en de 'meer dan 16 weken'-groep (HR 0,28; 95% CI 0,07-1,15; p . 0,08) terwijl er ook hier geen significant verschil was tussen de '8 tot 16 weken'-groep en de 'meer dan 16 weken'-groep (HR 1,25; 95% CI 0,80-1,92; p = 0,32).Bij patiënten met borstkanker, die worden behandeld met heelkunde en neoadjuvante chemotherapie wordt er dus best zo snel mogelijk een aanvang genomen met de postoperatieve radiotherapie, liefst binnen de twee maanden.Silva, S. B. et al.: Clinical impact of adjuvant radiation therapy delay after neoadjuvant chemotherapy in locally advanced breast cancer. The Breast 38 (2018) 39 - 44. https://doi.org/10.1016/j.breast.2017.11.012.