...

6846 ER+ patiënten werden willekeurig ingedeeld in twee groepen: in één groep (n = 3428) werd de behandeling met tamoxifen met nog eens 5 jaar verlengd en in de controlegroep (n = 3418) niet. De incidentie van recidief na 5 tot 14 jaar bedroeg 21,4% bij voortzetting van tamoxifen tegen 25,1% in de controlegroep, dus een daling met 3,7% in absolute waarde. De totale sterfte daalde van 15% naar 12,2% bij voortzetting van tamoxifen (netto daling met 2,8%). Jacques Ninane (referentie: Davies C et al. Lancet, 2012;doi:10.1016/S0140-6736(12)61963-1)