...

In totaal 1.305 vrouwen van 48-75 jaar met een borstkanker in een vroeg stadium met een maximale diameter ≤ 2,5 cm die in aanmerking kwamen voor conservatieve borstchirurgie, werden tussen november 2000 en december 2007 gerandomiseerd naar peroperatieve radiotherapie (n = 651) of externe radiotherapie (n = 654). Na een mediane follow-up van 5,8 jaar hebben 35 patiënten in de groep die peroperatieve radiotherapie had gekregen, en 4 patiënten in de groep die externe radiotherapie had gekregen, een tumorrecidief ontwikkeld in de homolaterale borst, na 5 jaar dus respectievelijk 4,4% en 0,4% (hazard ratio = 9,3, p < 0,0001). De patiënten die peroperatieve radiotherapie hadden gekregen, vertoonden ook meer okselkliermetastasen en lokale en regionale recidieven na 5 jaar.