...

Het onderzoek is uitgevoerd bij transgene muizen met een hoog risico op borstkanker. Preventieve bestraling van de andere borst tegelijk met radiotherapie van de aangetaste borst verlaagde het risico op recidief met 2/3. Dat spoor lijkt dus veelbelovend. Nu moet profylactische bestraling van de borst nog worden onderzocht bij vrouwen in het kader van een klinische studie. Als die even goed werkt bij de mens als bij muizen, dan zou die behandeling kunnen worden gebruikt in aanvulling op tamoxifen of aromataseremmers bij vrouwen met een oestrogeenreceptorpositieve borstkanker, en als autonome behandeling bij vrouwen met een oestrogeenreceptornegatieve borstkanker. Prof. David J. Brenner, eerste auteur van de studie, herinnerde eraan dat de 15 jaarsoverleving bij borstkanker in de Verenigde Staten nu 77% bedraagt, dankzij de vooruitgang die de voorbije 30 jaar is geboekt. (referentie: PLoS ONE, 20 december 2014, 2013 DOI: 10.1371/journal.pone.0085795)