...

Dit retrospectieve casus-controleonderzoek werd uitgevoerd bij 680 patiënten met borstkanker stadium I, II of III die waren behandeld tussen 1997 en 2012. Patiënten met een BRCA-mutatie werden uitgesloten omdat zij sowieso een hoog risico op kanker van de andere borst lopen. Vrouwen met een heterolaterale metachrone borstkanker (kanker in de andere borst gediagnosticeerd meer dan zes maanden na de initiële diagnose), vormden de 'gevallen' en de patiënten die geen kanker in de andere borst hebben gekregen, de controlegroep. Bij de 229 gevallen en de 451 controlevrouwen werd een rits factoren bepaald zoals de leeftijd, het jaar waarin de diagnose werd gesteld, en aan- of afwezigheid van hormoonreceptoren. De dichtheid van het borstklierweefsel werd op het ogenblik van de eerste diagnose geëvalueerd met een mammografie (dicht of niet-dicht volgens de schaal van het American College of Radiology). Van de gevallen had 39,3% geen dicht borstklierweefsel en 60,7% had dicht borstklierweefsel. Bij de controlevrouwen was dat respectievelijk 48,3% en 51,7%. Na correctie voor de bekende risicofactoren voor ontwikkeling van borstkanker bleek het risico op ontwikkeling van kanker in de andere borst bijna dubbel zo hoog te zijn bij vrouwen met dicht borstklierweefsel die een borstkanker hadden overleefd.Breast cancer patients with dense breast tissue more likely to develop contralateral disease. MD Anderson News Release 02/07/2017 https://www.mdanderson.org/newsroom/2017/02/breast-cancer-patients-dense-breast-tissue-more-likely-develop-contralateral-disease.html