...

De multicentrische studie werd tussen mei 2014 en oktober 2015 uitgevoerd bij 1.163 patiënten (gewijzigde analyse volgens het principe van intentie tot behandelen) met borstkanker in een vroeg stadium of een uitgebreid/hooggradig ductaal carcinoma in situ. De patiënten werden gerandomiseerd naar een biopsie van de schildwachtklier met (n = 585) of zonder (n = 578) kennis van de resultaten van een lymfoscintigrafie. Het primaire eindpunt was het gemiddelde aantal positieve schildwachtklieren per patiënte bij pathologisch-anatomisch onderzoek.Het gemiddelde aantal positieve schildwachtklieren bedroeg 2,21 in de lymfoscintigrafiegroep en 2,26 in de groep zonder lymfoscintigrafie (verschil = 0,05, gestratificeerd 95% BI - 0,18 tot oneindig). De resultaten waren dus niet minder goed als preoperatief geen lymfoscintigrafie werd uitgevoerd. Het percentage patiënten met positieve schildwachtklieren bij biopsie bedroeg 22,1% zonder lymfoscintigrafie en 21,6% met lymfoscintigrafie (odds ratio [OR] = 1,033, p = 0,842). Bij de patiënten met ≥ 1 positieve schildwachtklier werd een volledige uitruiming van de okselklieren uitgevoerd bij 34,4% van de vrouwen zonder en bij 32,8% van de vrouwen met een lymfoscintigrafie (OR = 1,072, p = 0,792).Kuemmel S et al. Prospective, Multicenter, Randomized Phase III Trial Evaluating the Impact of Lymphoscintigraphy as Part of Sentinel Node Biopsy in Early Breast Cancer: SenSzi (GBG80) Trial. DOI: 10.1200/JCO.18.02092 Journal of Clinical Oncology. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 1 mei 2019. https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.02092?journalCode=jco