...

Tussen het tijdstip waarop de diagnose van borstkanker werd gesteld, en het starten van de behandeling, vertoonde 82,5% van de patiënten symptomen van een posttraumatische stressstoornis zoals weerkerende herinneringen aan de kanker, een gevoel van ontkoppeling en emotionele verdoving, meer opgewondenheid, plotselinge woede-uitbarstingen en overdreven opschrikreacties. Bij slechts 2% van de patiënten kon een jaar na de diagnose van de kanker een diagnose van posttraumatische stressstoornis worden gesteld, maar meer dan de helft (57,3%) van de vrouwen vertoonde nog altijd één of meer symptomen van een PTSS. Ongeveer 40% van de vrouwen die voor de ontwikkeling van de borstkanker al een traumatische ervaring hadden opgelopen zoals een ernstig ongeval of zware agressie, vertoonde een meer uitgesproken posttraumatische stressstoornis na de borstkanker.