...

"De resultaten van twee studies in fase III, PHARE en HERA, zijn dé studies die we niet uit het oog mogen verliezen in de dagdagelijkse klinische praktijk, meer bepaald bij de behandeling van borstkanker met adjuvante behandeling bij patiëntes met HER2+. In beide studies werd de optimale behandelingsduur geëvalueerd. Daaruit blijkt dat we op dat vlak voorlopig niets moeten veranderen. Daarnaast vergeten we ook niet dat trastuzumab recidieven reduceert met 40 % en het mortaliteitsrisico met 30 %. Bij het begin van de studie in 2001 werd de behandelingsduur - een jaar - eerder arbitrair bepaald. Acht jaar later toont HERA aan dat een behandeling van twee jaar geen enkel bijkomend voordeel oplevert. Anderzijds is er PHARE, een studie met een kortere follow-up die aantoont dat een behandeling van zes maanden geen voordeel lijkt te bieden in vergelijking met een behandelingsduur van een jaar. De resultaten interpreteren is moeilijk omdat het een non-inferioriteitsstudie is. Bovendien blijft er een grijze zone en heel wat experts menen dat andere onderzoeken moeten nagestreefd worden waarbij een kortere behandelingsduur (minder dan een jaar) geëvalueerd wordt. De vraag naar de lengte van de optimale behandelingsduur moet bij het begin van het ontwikkelen van een molecule bepaald worden en niet daarna.