...

De auteurs beschrijven hun ervaring met 175 borstkankergezwellen die groot genoeg waren om een resectie > 20% van de borstklier te wettigen, tussen 2005 en 2010. De borstklierplastiek omvat een excisie van de huid en recentrering van de tepel en het tepelhof. Naargelang van het kwadrant wordt een J-vormige (inferolateraal), V-vormige (inferomediaal), laterale (superolateraal) of waaiervormige (superomediaal) borstklierplastiek uitgevoerd, waarbij de vaatsteel op de grens tussen de bovenste en de onderste kwadranten wordt gevrijwaard om een omgekeerde-T-plastiek uit te voeren. De uitkomsten na een gemiddelde follow-up van 4 jaar waren: 3 sterfgevallen, 3 lokale recidieven, 4 gevallen van klierinvasie en 11 metastasen op afstand. 47 keer (27%) werd de andere borstklier verkleind om een symmetrisch resultaat te verkrijgen, vooral in geval van een omgekeerde-T-borstplastiek. In 85% van de gevallen werd het resultaat als esthetisch goed of zeer goed beoordeeld. (referentie: Clough K et al. Brit J Surg. 2012;99:1389)