...

Biochemici van de universiteit van Texas zijn tot die vaststelling gekomen door dit niet-coderend gen te bestuderen dat bij mensen en andere vertebraten voorkomt. Het is dus door tussenkomst van Hotair, dat de 'verdedigingsgenen' verstoort, dat BPA de tumorgroei zou stimuleren. De studie stelt evenwel niet dat BPA de carcinogenese uitlokt, al lijkt zijn betrokkenheid theoretisch wel mogelijk. Een hoge mate van expressie van Hotair werd trouwens reeds met verschillende kankers in verband gebracht. Toen de onderzoekers dit gen aan di-ethylstilbestrol (DES) blootstelden, waren de resultaten vergelijkbaar met de resultaten die met BPA werden verkregen. (referentie: The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 2014, DOI: 10.1016/j.jsbmb.2014.02.002)