...

Onderzoekers hebben hun onderzoek in 2014 tot 2015 uitgevoerd bij deelnemers aan de Harvard Flight Attendant Health Study. Ze hebben daarbij de prevalentie van door de deelnemers (n = 5.366) zelf gerapporteerde diagnosen van kanker vergeleken met die bij deelnemers (n = 2.729) aan de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES 2013-2014) aan de hand van de voor de leeftijd gecorrigeerde prevalentieverhouding.De incidentie van alle kankers die in de studie werden geanalyseerd, was hoger bij het boordpersoneel: borst-, baarmoeder-, schildklier- en baarmoederhalskanker, kanker van het spijsverteringsstelsel en huidkanker (melanoom en andere huidkankers).Bij de airhostessen was vooral de incidentie van borst- en huidkanker (melanoom en andere huidkanker) hoog. Bij mannelijk boordpersoneel was de prevalentie van melanoom en van andere huidkankers licht hoger. Voor elke vijf jaar als boordpersoneel steeg het risico op huidkanker (melanoom niet meegeteld) bij de vrouwen. Bij de mannelijke personeelsleden steeg het risico op ontwikkeling van een melanoom of een andere huidkanker licht voor elke vijf jaar activiteit als boordpersoneel.De auteurs concluderen dat de blootstelling aan stralen bij boordpersoneel zou moeten worden gevolgd en dat hun uurroosters zouden moeten worden aangepast om de blootstelling aan straling en een verstoring van de circadiaanse ritmes te verminderen. McNeely E et al. Cancer prevalence among flight attendants compared to the general population. Environmental Health 2018 17:49. https://doi.org/10.1186/s12940-018-0396-8; https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-018-0396-8