...

De auteurs zijn tot die conclusie gekomen na analyse van de samengevoegde individuele gegevens van 758.592 premenopauzale vrouwen uit 19 studies die het risico op ontwikkeling van een premenopauzale invasieve of in-situkanker hebben geanalyseerd volgens de BMI van vrouwen van 18 tot 54 jaar. De analyse werd gecorrigeerd voor de leeftijd, de studie, het geboortejaar, de leeftijd bij de menarche, de leeftijd bij de eerste bevalling, de tijd verlopen sinds de laatste bevalling, het aantal zwangerschappen en familiaire antecedenten van borstkanker.De deelneemsters werden gerekruteerd van januari 1963 tot december 2013 en de gegevens werden geanalyseerd van september 2013 tot december 2017. Het risico werd geëvalueerd volgens de BMI op de leeftijd van 18 tot 24 jaar, 25 tot 34 jaar, 35 tot 44 jaar en 45 tot 54 jaar. De mediane leeftijd van de deelneemsters was 40,6 jaar.Tijdens een mediane follow-up van 9,3 jaar (spreiding tussen kwartielen = 4,9-13,5 jaar) werden 13.082 gevallen van borstkanker gediagnosticeerd. Een negatieve lineaire correlatie werd vastgesteld tussen de BMI en het risico op borstkanker, ongeacht de BMI. De correlatie was het sterkst bij jonge vrouwen. De hazard ratio bij elke stijging van de BMI met 5 kg/m² bedroeg 0,77 (95% BI = 0,73-0,80) op de leeftijd van 18 tot 24 jaar en 0,88 (95% BI = 0,86-0,91) op de leeftijd van 45 tot 54 jaar. Er waren significante verschillen in risico, ook bij een normale BMI (HR = 0,80, 95% BI = 0,75-0,86 bij een BMI van 23,0-24,9 vs. 18,5-22,9 kg/m²). In de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar was er een risicogradiënt van factor 4,2 van de hoogste naar de laagste BMI. Zo was het risico 76% lager bij een BMI ≥ 35,0 dan bij een BMI < 17,0 kg/m² (HR = 0,24, 95% BI = 0,14-0,40).In de leeftijdsgroep van 18 tot 24 jaar bedroeg de hazard ratio van oestrogeen- en progesteronreceptorpositieve borstkanker bij elke stijging van de BMI van 5 kg/m² 0,76 (95% BI = 0,70-0,81) tegen 0,85 (95% BI = 0,76-0,95) voor een hormoonreceptorpositieve borstkanker. Tussen de leeftijd van 25 en 54 jaar werd geen coherente correlatie waargenomen met drievoudig negatieve borstkanker of hormoonreceptornegatieve borstkanker.The Premenopausal Breast Cancer Collaborative Group. Association of Body Mass Index and Age With Subsequent Breast Cancer Risk in Premenopausal Women. JAMA Oncol. Online gepubliceerd voor de papieren versie op 21 juni 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2018.1771. https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2685650?resultClick=1