...

De auteurs hebben een meta-analyse uitgevoerd van 33 studies. In de 20 studies van blootstelling in een gesloten midden die werden gepubliceerd tussen 1987 en 2014, bedroeg het relatieve risico op leukemie bij kinderen 1,96 (95% betrouwbaarheidsinterval 1,53-2,52). Het relatieve risico van AML was 2,34 (95% BI 1,72-3,18, n = 6) en het relatieve risico van ALL was 1,57 (95% BI 1,21-2,05, n = 14). Het relatieve risico was hoger bij blootstelling van de moeder dan bij blootstelling van de vader en was ook hoger bij blootstelling tijdens de zwangerschap. In de 13 studies die blootstelling aan de verkeersdichtheid of de luchtvervuiling als gevolg van het verkeer hebben onderzocht en die tussen 1994 en 2014 werden gepubliceerd, bedroeg het totale relatieve risico 1,48 (95% BI 1,10-1,99). Het risico op AML was andermaal hoger dan het risico op ALL.